Kendra Spade sy Vina Sky milelaka sy mifoka amin'ny sofa - 2022-02-27 22:31:12

Duration : 07:59 Fomba fijeriny : 8109 Nanaiky : 2022-02-27 22:31:12
Description : Sis Step Small dia rava. Ny saribakoly Lucy tena mahafatifaty sy bitika dia vao tonga tao an-trano avy nanao fanazaran-tena ary nahatsiaro tena be! Nikasika sy nanondro ny tenany tamin'ny toerana isan-karazany izy mandra-pahazoan'ny zandriny lahy azy teo am-piasana! Nolazain'i Lucy taminy fa nanao “strength” fotsiny izy saingy fantany fa milalao irery foana izy rehefa tsy ao an-trano ny ray aman-dreniny. Nilaza tamin'ny zandriny lahy i Lucy mba hanatona ary hametraka ny vavany ao am-bavany ary dia nanery izy! Nokapohin'ny akoho goavam-be ny vavany ary novaliany tamin'ny fanandraman'ny zanany vavy 18 taona lavorary izany! Avy eo dia nopotehiny tanteraka tamin'ny tsorakazony ny tsora-kazony, mandra-pamafy ny entany tamin'ny tarehiny mahafatifaty!, 2022-02-27 22:31:12
Tags: